Na świecie już dawno przekonano się o zaletach powierzania przez samorządy ochrony renomowanym Brokerowi. Teraz to samo obserwujemy w Polsce. Nikogo także nie dziwi fakt nazywania Brokera – Adwokatem Ubezpieczeniowym. 

Naszą firmę tworzy grupa specjalistów/ „adwokatów” z różnych dziedzin, jedną z nich jest pomoc Samorządom terytorialnym w przygotowaniu profesjonalnej ochrony wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi. Realizujemy dla nich:  

  • dobór kryteriów oceny ofert, pomoc w formułowaniu treści SIWZ,  

  • realizację umowy ubezpieczenia wybranej w drodze postępowania, 

  • dobór odpowiedniego programu ubezpieczenia, 

  • nadzór nad likwidacją szkód.