o nas…

Jesteśmy – Szanowni Państwo – dodatkowym oddziałem Waszej Firmy zajmującym się Zarządzaniem Ryzykiem, któremu nie płacicie za pracę. Wszyscy pracownicy tego Oddziału są do Państwa ciągłej dyspozycji.

Naszą firmę tworzy grupa specjalistów z różnych dziedzin, również od ryzyk trudnych, niemożliwych do ubezpieczenia, między innymi cyber, construction i environmental protect. Wiedząc, że to właśnie od nich zależy wizerunek firmy, staramy się, aby wszyscy pracownicy Brokers 4 Business mieli bieżący dostęp do specjalistycznej wiedzy i rozwoju zawodowego oraz do nowoczesnych metod pracy. Inwestycje w rozwój kadry i narzędzi są więc ważnym elementem polityki firmy.

Obecna budowa struktury firmy jest przygotowana do nowych rozwiązań i dalszej rozbudowy. Jesteśmy firmą ogólnopolską nie tylko pod względem obsługiwanych firm zlokalizowanych w różnych częściach kraju. Chcemy również być bliżej problemów związanych z bezpiecznym rozwojem działalności jaką prowadzą. Wiemy, jak ważna jest bezpośrednia pomoc w trudnych sytuacjach.

Współpraca z nami jest podstawą do zbudowania kompleksowej obsługi Państwa Firmy w zakresie ubezpieczenia ryzyka.