Close

Aktualności

  • START
  •  / 
  • Aktualności

Gwarancje ubezpieczeniowe

Szanowni Państwo, W dzisiejszym świecie, w którym biznes staje się coraz bardziej globalny i złożony, gwarancje ubezpieczeniowe stają się coraz bardziej popularnym narzędziem, które pomaga przedsiębiorcom zabezpieczyć się przed ryzykiem. Czym są gwarancje ubezpieczeniowe? Gwarancja ubezpieczeniowa to dokument, który zobowiązuje towarzystwo ubezpieczeniowe do wypłaty określonej sumy pieniędzy w przypadku, gdy Czytaj więcej

Ubezpieczenie farm/elektrowni fotowoltaicznych

1. Co jest przedmiotem ubezpieczenia? Przedmiotem ubezpieczenia jest elektrownia/farma fotowoltaiczna, tzn. infrastruktura niezbędna do wprowadzenia do sieci elektrycznej wyprodukowanej energii elektrycznej, zespół paneli fotowoltaicznych wraz z wyposażeniem, tj. fundamenty, konstrukcje wsporcze, urządzenia chroniące przed przepięciem a także instalacje odgromową, wszelkie przetworniki elektryczne, monitoring, mierniki służące do pomiaru energii elektrycznej wytworzonej Czytaj więcej

Na czym polega Audyt Bezpieczeństwa?

1. Na czym polega Audyt Bezpieczeństwa Audyt ubezpieczeniowy jest usługą doradczą, w wyniku której Klient otrzymuje spójny obraz rodzajów ryzyk, na które jest narażone Jego przedsiębiorstwo, ze szczegółowym wskazaniem na:  rodzaje ryzyk, ocenę ich wielkości (w tym p-poż., przeciwkradzieżowe) wycenę ryzyka metody ochrony przed ryzykiem oraz kontroli ryzyka sposoby minimalizacji Czytaj więcej