Close

Na czym polega Audyt Bezpieczeństwa?

Na czym polega Audyt Bezpieczeństwa?

1. Na czym polega Audyt Bezpieczeństwa

Audyt ubezpieczeniowy jest usługą doradczą, w wyniku której Klient otrzymuje spójny obraz rodzajów ryzyk, na które jest narażone Jego przedsiębiorstwo, ze szczegółowym wskazaniem na:

 •  rodzaje ryzyk, ocenę ich wielkości (w tym p-poż., przeciwkradzieżowe)
 • wycenę ryzyka
 • metody ochrony przed ryzykiem oraz kontroli ryzyka
 • sposoby minimalizacji lub eliminacji poszczególnych rodzajów ryzyk
 • optymalne źródła finansowania strat

2. Przebieg AUDYTU BEZPIECZEŃSTWA

a) analiza i oszacowanie ryzyka

 • analiza struktury przedsiębiorstwa oraz zakresu jego działalności w oparciu o dane wynikające ze schematu organizacyjnego i wyniki finansowe
 • analiza procesu technologicznego produkcji/usług (zakres produkcji/usług, relacja pomiędzy przedsiębiorstwem a odbiorcą, odpowiedzialność cywilna wynikająca z tytułu prowadzonej działalności w stosunku do odbiorców i osób trzecich)
 • analiza statystyczna zdarzeń szkodowych za ostatnie lata (3-5)
 • analiza zakresu produkcji/usług (schemat procesu produkcji/usług, czas eksploatacji urządzeń, plan produkcji/usług, plany rozwoju działalności na najbliższy rok)
 • identyfikacja i oszacowanie ryzyk
 • wnioski na podstawie w/w materiałów oraz wizji lokalnych

b) analiza stanu pokrycia ubezpieczeniowego po zapoznaniu się z dokumentacją ubezpieczeniową

c) ustalenie ryzyk nieubezpieczonych w świetle nowych produktów rynku ubezpieczeniowego

d) wnioski i kierunki zwiększenia ochrony ubezpieczeniowej

3. Korzyści wynikające z Audytu Bezpieczeństwa

 • optymalny program ochrony ubezpieczeniowej
 • wybór produktów ubezpieczeniowych z uwzględnieniem ich zakresu i ceny
 • rekomendacja grupy zakładów ubezpieczeniowych
 • wskazanie ubezpieczyciela

Zobacz także